Muat Turun Borang

 

Borang Ahli - ANGKASA

      Muat Turun Borang

Borang Ahli - JANM

      Muat Turun Borang

 

Borang Faedah Kematian

      Muat Turun Borang

Ahli yang telah disahkan keahliannya, layak diberi bantuan kematian sebanyak RM500 kepada pewaris yang terdekat (suami/isteri/anak/ibu/bapa). Waris tersebut boleh memohon bantuan dengan menggunakan borang yang boleh didapati di Ibu Pejabat AUEGCAS atau di Cawangan-Cawangan yang berkenaan atau pun laman ini dan hendaklah menyertakan bersama sesalinan sijil kematian yang disahkan.

 

Borang Permohonan Biasiswa

      Muat Turun Borang

1.1

Kelayakan Permohonan

1

Ahli yang layak memohon ialah ahli Kesatuan AUEGCAS yang telah menjadi ahli selama lima tahun berturut-turut.

2

Anak-anak ahli Kesatuan AUEGCAS yang bersekolah Menengah Rendah Kebangsaan atau jenis Kebangsaan di Semenanjung Malaysia yang telah lulus peperiksaan Penilaian Menegah Rendah (PMR).

3

Satu salinan keputusan peperiksaan dan perakuan Guru Besar Sekolah.

4

Bayaran sebanyak RM 130.00 dibuat dalam dua peringkat.

 

Nota:  Semua pemohon hendaklah dipastikan tidak melepasi Tingkatan Lima.

 

Proses Pembaaran : Bayaran pertama adalah dibuat selepas pada 1 April pada setiap tahun

1

Bayaran pertama adalah dibuat selepas pada 1 April pada setiap tahun.

2

Bayaran kedua dibuat sebelum 31 Mac pada tahun berikutnya.

 

Borang Permohonan Faedah Persaraan

      Muat Turun Borang

 

2.1

Kelayakan Permohonan Faedah Persaraan Wajib

1

Ahli yang layak memohon ialah ahli Kesatuan AUEGCAS yang telah menjadi ahli selama lima tahun berturut-turut

2

Ahli yang bersara wajib umur 56 tahun layak memohon faedah persaraan.

3

Bayaran minimum ialah RM180.00 dan maksima sebanyak RM500 atau pun mengikut tempoh lama keahlian.

 

Permohonan hendaklah dibuat menggunakan borang yang boleh didapati di Ibu Pejabat AUEGCAS atau di Cawangan-Cawangan yang berkenaan ataupun menerusi laman ini dan hendaklah disertakan dengan sesalinan Kad Pengenalan dan borang Kelulusan Pencen iaitu Borang Pen. 15

2.2

Kelayakan Permohonan Persaraan Pilihan Sendiri

1

Ahli yang layak memohon ialah ahli Kesatuan AUEGCAS yang telah menjadi ahli selama lima tahun berturut-turut.

2

Permohonan hendaklah dibuat menggunakan borang yang boleh didapati di Ibu Pejabat AUEGCAS atau di Cawangan-Cawangan yang berkenaan ataupun menerusi laman ini dan hendaklah disertakan dengan sesalinan Kad Pengenalan dan borang Kelulusan Pencen iaitu Borang Pen. 15.

3

Bagi persaraan pilihan sendiri hadiah berbentuk cenderamata akan diberi.

 

Semua permohonan hendaklah menggunakan borang yang boleh didapati di IbuPejabat AUEGCAS atau di Cawangan-Cawangan berkenaan atau yang boleh diperolehi menerusi laman ini dan hendaklah dikemukakan ke Ibu Pejabat tidak lewat daripada 30 April pada tahun semasa.


Permohonan yang lewat diterima dari tarikh yang ditetapkan tidak akan dilayan. Walaubagaimanapun permohonan boleh dikemukakan semula pada tahun berikutnya.

Borang L JHEKS

      Muat Turun Borang 

 

Borang U JHEKS

      Muat Turun Borang 

 

Sijil Pendaftaran AUEGCAS

      Muat Turun Sijil Pendaftaran AUEGCAS